User Tools

Site Tools


film:matasa_360.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

film:matasa_360 [2015/07/22 03:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Matasa 360 ======
 +<WRAP box 200px left>
 +**Released** [[:​list_of_hausa_films?​dataflt=year=2014-Present|2014-Present]] \\
 +**Directed by**  [[producer:​matalo_donan]] \\
 +**Produced by** [[producer:​arewa24]], ​ [[producer:​matalo_donan]] \\
 +**Hosted by**  [[host:​hafsat_usman]] \\
 +**Language** Hausa \\
 +**Show Time / Lokacin wannan shirin** Mondays / Litinin
 +</​WRAP>​
 +Yara manyan gobe. Yadda aka tarbiyantar da su da kuma irin damar da aka basu sune zasu bada yanayin yadda rayuwa zata kasance nan gaba. Yawancin matasa sai dai a hantare su akan a basu damar su suyi bayani akan matsalolin su da damuwar su. AREWA24 ta gamsu da cewa matasa sune ginshikin rayuwa don haka ya dace a basu dama a dama da su wajen yanke shawarwari akan abinda ya shafe su da al’ummar da suke cikinta.
 +
 +Matasa@360, zai bawa matasa dama su zama masu tafiyar da rayuwar su da kan su. Kamar yadda shirin Equal Access wanda matasa keyi, na matasa, don matasa. Wannan shiri zai rika zuwa duk sati ya hada da kiyon lafiya,​zaman lafiya,​aikin yi, kasuwanci da magance matsaloli sannan da shiga yanke shawara akan abinda ya shafi mutane.
 +
 +Youth are the future, the leaders of tomorrow. How they are brought up and what opportunities they are given determines what that future will be. Too often, youth are not given opportunities to express themselves and to talk about their worries and concerns; instead, they are criticized. We at AREWA24 believe that youth are the key to the future. By offering youth opportunities to ex-press themselves and to engage in their challenges and issues of greatest concern, Matasa@360 enables youth to be the architects of their own growth and development. Based on Equal Access’s proven youth chat show format, Matasa@360 sheds light on the most important issues facing youth today, and offers a perspective by youth, for youth, and of youth. The weekly youth magazine covers topics ranging from health and well-being to employment and entrepreneur-ship to problem solving and decision-making.
 +
 +===== Matasa 360 Promo ===== 
 +<​html><​iframe width="​420"​ height="​315"​ src="​http://​www.youtube.com/​embed/​ZSOJLZPf4_g"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
 +
 +
 +===== External Links ===== 
 +  * Official website in [[http://​arewa24.com/​shows/​matasa360/​|Hausa]] and [[http://​arewa24.com/​en/​shows/​matasa-360/​|English]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​playlist?​list=PLenlLYA0Do3kJFZyl7CU0gof6PkRyhjd3|YouTube Playlist (Jerin Shirin a YouTube)]]
 +
 +===== Share this page =====
 +<​html>​
 +<!-- AddThis Button BEGIN -->
 +<div class="​addthis_toolbox addthis_default_style ">
 +<a class="​addthis_button_facebook_like"​ fb:​like:​layout="​button_count"></​a>​
 +<a class="​addthis_button_tweet"></​a>​
 +<a class="​addthis_button_google_plusone"​ g:​plusone:​size="​medium"></​a>​
 +<a class="​addthis_counter addthis_pill_style"></​a>​
 +</​div>​
 +<script type="​text/​javascript"​ src="​http://​s7.addthis.com/​js/​250/​addthis_widget.js#​pubid=mojaam"></​script>​
 +<!-- AddThis Button END -->
 +</​html>​
  
film/matasa_360.txt · Last modified: 2015/07/22 03:13 (external edit)