User Tools

Site Tools


film:ni_da_kawata.

Ni Da QAWATA" yana nan a kasuwa ku nema ku sha kallo.

A photo posted by Nuhu Abdullahi (@nuhuabdullahi) on

film/ni_da_kawata.txt · Last modified: 2017/01/17 10:10 by admin