User Tools

Site Tools


film:kurman_allo.

Kurman Allo

Shirin Kurman Allo shiri ne da yake da k'unshe da wani salon labarinsa. A inda za muga lalle surukai idan ba su kare mutuncinsu ba, za su ga cin mutuncinsu ba, za su ga cin mutunci a wajen mazajen 'ya'yansu. 1)

Kurman Allo Trailer

Watch Kurman Allo

Share this page

film/kurman_allo.txt · Last modified: 2016/05/19 17:39 by admin